Välkommen till BGF-Puts, ett företag som har funnits sedan 1960-talet.
Att vi varit verksamma i mer än 40 år kan ses som bevis på vår seriositet, kvalitet och kunskap.
Vi har vår verksamhet i Alsbäck, cirka 2 kilometer utanför Borlänge.
Industriell rengöring och fönsterputs är vår dagliga sysselsättning och uppdragen genomförs i huvudsak i kundernas fastigheter eller lokaler.
Sanering genomförs med hjälp av eldrivna högtrycksaggregat och med dieselaggregat som driver pump för värme av vatten.

Affärsidé

Vår affärsidé bygger på nytänkande och innovation för att lösa svåra problem åt industrin inom rengöring.

  • Vi arbetar med modern teknik i mötet med våra kunder och leverantörer.
  • Vår strategi är att ständigt ligga steget före våra konkurrenter och hela tiden utveckla nya tekniska lösningar och metoder.
  • Varför göra all rengöring själv när vi kan göra det både billigare och effektivare?
  • Enkelhet för våra kunder är en självklarhet!
  • Vi arbetar ständigt för att det skall vara enkelt att samarbeta och kommunicera med oss.

Kvalitet/Miljö

Vårt mål är att under år 2006 ha ett övergripande verksamhetssystem som integrerats med den affärsdrivna delen och som är tredjepartscertifierat mot SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004.

SEMKO Certification AB genomförde certifieringsrevision 14-15 december och revisorn Charlotte Carlsson har i sin rapport rekommenderat certifiering.

Miljöpåverkan

Vi har bestämt oss! Vi skall arbeta för miljön och inte emot den. Därför har vi infört ett miljöledningssystem som är certifierat mot SS-EN ISO 14001.

Kvalitetspåverkan

Vi vill att våra kunder skall känna att använda pengar för vår tjänster är rätt sätt att investera och utveckla sin egen verksamhet. Det åstadkommer vi genom att i alla led, från offerering till leverans, vara noggranna och arbeta efter de rutiner som finns på företaget.
Vi arbetar efter ett kvalitetsledningssystem, som väl uppfyller tänkbara krav från våra kunder och som är certifierat mot SS-EN ISO 9001

Kompetens

Genom erfarna medarbetare med specifik erfarenhet från rengöring, industrisanering rekonditionering och fönsterputs som dessutom är utbildade i bryt & lås för att få jobba i ställverk, säkerställer vi kompetensen.

Kontakta oss…

…så berättar vi mer om vad vi kan kan hjälpa just dig med.

Patrik Knutsson och Ola Andersson

Tfn 0243-22 01 33070-717 67 68 eller 070-276 44 60
Fax: 0243-22 01 36
Email: patrik@bgf-puts.se / ola@bgf-puts.se

Adress:

BGF-Puts AB
Alsbäck 110
781 94 BORLÄNGE